Monday, February 13, 2006

PFM 2006 - List of Students

The PFM 2006 Batch

 • Abhishek Anand
 • Abhishek Chaudhary
 • Akhand Tiwari
 • Akshai Abraham
 • Alok Kashyap
 • Amit Bajaj
 • Anil Kumar Singh
 • Anup Singh
 • Aparupa Chatterjee
 • Ashirbad Das
 • Avijit Kishore
 • Bhaskar Lakshakar
 • Dipender Sharma
 • Jaspal Shakya
 • Jyotilata Pegu
 • Madhusree Sarker
 • Manoj M
 • Michelle Thomas
 • Mukul Kumar
 • Nalini Beck
 • Nitin Bagla
 • Nitu Goel
 • Paramjyoti Chattopadhay
 • Parthasarthi Mishra
 • Pooja Kaim
 • Prabhat Upadhaya
 • Priyank Pradeep
 • Pushkar Parashar
 • Rahul Kumar Singh
 • Ranjan Kumar
 • Richa
 • Rohit Toppo
 • Ruchi Tripathi
 • Samvatsar Mandar
 • Santosh Singh
 • Saurabh Kumar
 • Shashi Ranjan
 • Shyam Patro
 • Subhash Das
 • Subhendu Ghorami
 • Subhrajyoti Saha
 • Swapan Mehra
 • Ushnish Chattopadhaya
 • Virender Sikanaya

No comments: